Kalevan 12.10. julkaistu pääkirjoitus ”Liian helppo nostoautomaatti” käsittelee kiinteistöveroa, ja sitä, miten sen avulla on helppo kerätä tuloja valtion kassaan.

 

Mielestäni kiinteistöveron korottaminen sen takia, että hallitus haluaa alentaa työn ja yrittämisen verotusta on väärin, sillä kiinteistövero on tasavero, joten verotus kohdistuu epätasaisesti. Kiinteistöverotuksen korottaminen rasittaa kaupungeissa erityisesti omakotitalossa asuvia kasvavia lapsiperheitä, pientä eläkettä saavia senioreita sekä työttömiä. Heillä voi olla muutenkin taloudellisesti tiukkaa, joten ei ole oikein, että heidän taloudellista tilannetta rasitetaan vielä enemmän kiinteistöverotuksella.

 

Se, että hallitus määrittelee kiinteistöverolle ylärajan lisäksi myös alarajan, pakottaa kunnat nostamaan kiinteistöverotusta, vaikka siihen ei varsinaista tarvetta olisikaan. Hallituksen asettama tavoite, korottaa kiinteistöverotusta 100 miljoonalla eurolla, on jo saavutettu, joten miksi pakottaa enää kuntia lisäämään kiinteistöverotusta entisestään?

 

Ymmärrän kuitenkin, että jostain verotuloja on saatava hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi, mutta mielestäni kiinteistöverotuksen korottaminen ei ole oikea tapa siihen. Tietenkin kaikissa mahdollisissa ratkaisuissa on hyvät ja huonot puolensa, mutta olen varma, että parempiakin tapoja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen on.