Kalevan 5.10. julkaistussa uutisessa kerrotaan, kuinka asuntojen hintojen odotetaan nousevan, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Uutisessa kerrotaan myös, kuinka asunnot pääkaupunkiseudulla ovat jo valmiiksi muita seutuja huomattavasti kalliimpia. Hinnoissa on huomattava ero heti pääkaupungin ulkopuolelle päästyä. Asunnot Helsingin kehyskaupungeissa ovat huomattavasti halvempia.

Mielestäni tämä menettelytapa on toisaalta oikein, mutta toisaalta erittäin väärin. On selvää, että asuntojen omistajat haluavat vuokraamistaan / myymistään asunnoista mahdollisimman hyvän tuoton, kun kysyntää riittää lähes loputtomasti. Toisaalta on ehdottomasti väärin, ettei kaikilla kansalaisilla ole samoja mahdollisuuksia asumisen suhteen. Vähemmän varakkaat ihmiset joutuvat pakostakin jäämään Helsingin ulkopuolelle, kun rahat eivät riitä asumaan ydinkeskustassa. Tämä on ehdottoman väärin ajateltaessa esimerkiksi liikunnallisesti rajoittuneita ihmisiä, jotka työskentelevät Helsingin keskustassa, mutta eivät rahallisesti kykene asumaan keskustassa. He joutuvat päivittäin kulkemaan töissä julkisilla kulkuneuvoilla, joka ei varmasti ole helppoa liikuntarajoitteisena. Tässä vain yksi esimerkki siitä, kuinka raha hallitsee jokaisen elämää.