Kauppalehdessä 9.10 julkaistu ”Opintolainojen määrä kasvaa ennätysvauhtia: Saattaa vielä kiihtyä jatkossa” uutinen käsittelee opintolainojen määrän kasvua. Edellisen kerran opintolainakanta ylitti kahden miljardin euron rajan 1990-luvun laman aikaan. Suurimpana syynä tähän pidetään valtion takausten korotusta. Opintolainoja myönnetään myös ennätysmatalalla korolla.

Mielestäni kyseinen opintolainajärjestely on tehokas ja toimiva ratkaisu. Ei olekaan varmasti ihme, että opintolainoja otetaan aiempaa aktiivisemmin. Sen lisäksi, että uusi opintolainajärjestely helpottaa yhä useamman opiskelua, se myös edistää ainakin jonkin verran tasa-arvoisuutta. Sen myötä korkea koulutustaso ja pitkäkestoinen koulutus ei jää niin herkästi kiinni varallisuudesta, vaan mahdollistaa tasavertaiset kouluttautumismahdollisuudet kaikille halukkaille. Valtion takaaman lainan ottamiseen kynnys tuskin on kovin korkea tai ainakaan yhtä korkea kuin tilanteissa, joissa lainalle täytyy olla takaaja omasta takaa. Jos maassamme halutaan saada yhä korkeammin koulutettua väestöä, kyseinen järjestely varmasti tuottaa tulosta.